Als u op onze site surft, moet u ons persoonlijke gegevens verstrekken. Wij danken u voor uw vertrouwen en willen u hier informeren over het gebruik van uw gegevens en over uw rechten. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Gérard Bertrand, wiens contactgegevens u vindt in de juridische kennisgevingen.

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna het "Beleid van vertrouwelijkheid") heeft tot doel : (i) het gebruik van uw persoonlijke gegevens (hierna "Persoonsgegevens" genoemd) reguleren en; (ii) om u te informeren over de verwerking die wij uitvoeren van uw persoonsgegevens wanneer u de website boutique.gerard-bertrand.com raadpleegt en gebruikt.

  1. definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid hebben termen met een hoofdletter, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis:

"Cookies": verwijst naar een tekstbestand dat is opgeslagen in de terminal van een Gebruiker en die wordt gebruikt om informatie over hem op te slaan;

"Persoonsgegevens": alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; wordt beschouwd als een "identificeerbare natuurlijke persoon" een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer (zoals cookies of IP-adres), locatiegegevens, een online-identificatiecode, of voor een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor hun fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

"Partners": verwijst naar de verschillende dienstverleners, zowel voor de verwerking van uw bestellingen, de levering van producten, de dienst na verkoop, de levering van technologische diensten, reclame, sociale netwerken, enz. ;

“Verordening persoonsgegevens”: verwijst samen naar de Europese Verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (hierna de "GDPR") en lokale wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (in Frankrijk: in het bijzonder Wet ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden);

"Site" : verwijst naar de website die toegankelijk is via het URL-adres https://boutique.Gerard-bertrand.com;

"U", "Uw" of "Gebruiker": verwijst naar i) de bezoeker van de Gérard Bertrand Site, d.w.z. de persoon die op de Site surft zonder een klantaccount te hebben aangemaakt of een bestelling heeft geplaatst, ii) de prospect van Gérard Bertrand, c' d.w.z. de persoon die een klantaccount heeft aangemaakt maar nog geen producten heeft besteld en iii) de klant van Gérard Bertrand, d.w.z. de p persoon die een bestelling heeft geplaatst via de Site.

  1. doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Gérard Bertrand gebruikt uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, met name wanneer i) u de site bezoekt die cookies gebruikt, ii) u een account aanmaakt op de site, iii) u onze producten koopt of iv) u zich abonneert op onze nieuwsbrief per email.Meer specifiek zijn uw persoonlijke gegevens noodzakelijk om u toegang te geven tot onze site, het gebruik en de verbetering ervan, en om ons in staat te stellen:

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

Beheer van klantrelaties en productbestellingen:


- Uitvoeren van operaties met betrekking tot onze commerciële relatie, d.w.z. met betrekking tot bestellingen, transport, leveringen, betaling, facturen, boekhouding, monitoring van de "klantrelatie", zoals het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, het beheren van klachten en na- verkoopservice, enz;

De rechtsgrond voor deze verwerking is, in voorkomend geval, het gerechtvaardigd belang van Gérard Bertrand of de uitvoering van het contract met de betrokkene

Beheer van marketingacties en commerciële prospectie:


- U biedt aanbiedingen van het bedrijf Gérard Bertrand op basis van uw keuzes;

- Pas onze site en onze aanbiedingen aan volgens uw waargenomen en/of aangegeven voorkeuren, inclusief vanuit uw persoonlijke account en Uw behoeften;

- Onze communicatie aan u personaliseren, met name door middel van informatieve e-mails, volgens uw waargenomen en/of aangegeven voorkeuren, uw behoeften en uw keuzes;
- Uitvoeren van commerciële wervingsactiviteiten;

- Ontwikkelen van commerciële statistieken; analyse- en marketingtools (inclusief classificatie, score, enz.)

- Organiseer wedstrijden, loterijen of andere promotionele activiteiten met uitzondering van online kansspelen en kansspelen onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instantie voor online kansspelen;

De rechtsgrond voor deze verwerking is, in voorkomend geval, het gerechtvaardigd belang van Gérard Bertrand, de uitvoering van het contract met de betrokkene of de toestemming van de betrokkene (met name voor het versturen van commerciële aanbiedingen door e-mail aan bezoekers en prospects).

Beheer van verzoeken om 'uitoefening van rechten en klachten van bezoekers, prospects en klanten:


- Beheer verzoeken om de in artikel 7 hieronder genoemde rechten uit te oefenen;

- Beheer eventuele klachten en/of geschillen;

- Beheer uw opmerkingen en klantbeoordelingen over de Site en/of op de webpagina's die we bewerken en hosten op sociale netwerken.

De wettelijke basis voor deze verwerking is, in voorkomend geval, de wettelijke verplichting van Gérard Bertrand, het gerechtvaardigd belang van Gérard Bertrand of de uitvoering van het contract met de betrokkene.

  1. persoonsgegevens verzameld


Alle informatie die u mogelijk aan ons heeft verstrekt tijdens uw bezoeken aan onze site en/of het plaatsen van uw bestellingen, is strikt vertrouwelijk. Deze informatie is noodzakelijk voor het doel van hun verwerking, zoals het beheer van uw bestellingen en de commerciële relaties die we met u onderhouden.

We verzamelen de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons opgeeft bij het maken van uw persoonlijke account, te weten: Uw achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoon.

We verzamelen en verwerken ook de volgende Persoonsgegevens:

- De volgende gegevens met betrekking tot het toezicht op uw commerciële relatie met ons bedrijf: bestelde producten, hoeveelheid, hoeveelheid, frequentie, leverings- en/of factuuradres(sen), telefoonnummer, digicode, evenals alle andere relevante informatie bij levering (trackingnummer, verzendstatus, enz.) aankoopgeschiedenis, teruggave van producten, correspondentie en/of telefoonuitwisselingen met u en onze after-sales service, uitwisselingen en opmerkingen van klanten, persoon (personen) die verantwoordelijk is voor klantenrelaties, enz.
- De Gegevens die nodig zijn voor i) het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie- en promotieacties, ii) het organiseren en verwerken van prijsvragen, loterijen en elke promotionele actie zoals de datum van deelname, de antwoorden op de prijsvragen en de aard van de prijzen aangeboden iii) de gegevens met betrekking tot uw bijdragen (meningen over de producten of de site).


Het verzamelen en verwerken van deze persoonlijke gegevens op de site is voornamelijk bedoeld om het beheer van uw bestellingen mogelijk te maken. Het verzamelen en verzenden van bepaalde Persoonsgegevens is verplicht en andere optioneel, en wordt als zodanig aangegeven in de verzamelformulieren die beschikbaar zijn op de Site.

Daarnaast verzamelen en verwerken we ook Persoonsgegevens met betrekking tot uw navigatie en uw gedrag op de Site: uw IP-adres, de bezochte pagina's, enz.

  1. de ontvangers van uw persoonlijke gegevens


De ontvangers van uw persoonlijke gegevens die op onze site zijn verzameld, zijn in de eerste plaats de personen die binnen Gérard Bertrand naar behoren zijn gemachtigd voor de verwerking van uw bestellingen en het beheer van de klantrelatie.

We delen alleen deze informatie met Partners die essentieel zijn voor het leveren van diensten van derden en voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, in het bijzonder met de volgende categorieën ontvangers:

- Onze betaalmiddelen of betalingsbeveiligingsdienstverleners;
- Onze bezorgdienstverleners en vervoerders;
- Onze IT-dienstverleners;
- Onze dienstverlener gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van beoordelingen Klanten ;
- Onze serviceprovider die gespecialiseerd is in het beheer van achtergelaten winkelmandjes;
- Onze serviceprovider die video-opnames van de navigatie van klanten op de site mogelijk maakt om de geschiedenis van anomalieën en bugs bij te houden in het geval van een klacht van klanten. ;
- Onze gelieerde partners;
- Onze partner voor programmatic advertising;
- Onze serviceprovider die wordt gebruikt voor online virtuele assistentie;
- Onze partners voor het verzenden van promotionele e-mails en promotie op onze Site; - Onze partners voor retargeting van advertenties;
- Sociale netwerken;
- Analysetools voor verkeer en browsen.


Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan Partners die zich mogelijk in landen bevinden die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de landen van de Europese Unie (met name in de Verenigde Staten). Gérard Bertrand zorgt ervoor dat deze overdrachten worden geregeld door passende garantiemechanismen.

Ten slotte kan van Gérard Bertrand worden verlangd dat hij uw gegevens aan derden doorgeeft wanneer hij een verzoek ontvangt van een gerechtelijke autoriteit of een administratieve autoriteit die wettelijk is gemachtigd om de mededeling van deze informatie in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

  1. bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Gérard Bertrand voor de tijd die nodig is om de verwerking uit te voeren waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 van dit privacybeleid


- Gegevensébezoekers en prospects: Prospect Gegevens worden bewaard in actuele archieven (d.w.z. routinematig toegankelijk voor de door Gérard Bertrand betrokken afdelingen) gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact van de prospect om een ​​product toe te voegen aan het winkelmandje, om een ​​product op de site te zoeken, om te klikken op een link in de nieuwsbrief van Gérard Bertrand of in een e-mail verzonden door Gérard Bertrand, om en deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door Gerard Bertrand. Aan het einde van deze periode van 3 jaar kan Gérard Bertrand opnieuw contact opnemen met de Prospect om na te gaan of hij/zij commerciële verzoeken wil blijven ontvangen. Bij gebrek aan een positief en expliciet antwoord van de Prospect, worden de gegevens indien van toepassing gearchiveerd in overeenstemming met de geldende bepalingen, en in het bijzonder die voorzien door het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en het Consumentenwetboek.
In in elk geval kunt u uw toestemming op elk moment intrekken en vragen om u af te melden voor de Gérard Bertrand-nieuwsbrief door op de link te klikken in de berichten die naar u zijn verzonden. In dit geval worden uw Persoonsgegevens vernietigd binnen maximaal 1 maand na uw verzoek tot afmelding.

- Giveées des des Customer accounts : Klantaccountgegevens worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie.

Buiten de duur van de commerciële relatie met de klant, kunnen bepaalde gegevens worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende bepalingen (met name maar niet uitsluitend die voorzien door het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en het Consumentenwetboek)

Bovendien kunnen klantgegevens die worden gebruikt voor commerciële prospectie, worden bewaard gedurende een periode van 8 jaar vanaf bijvoorbeeld de laatste aankoop, het laatste contact van de klant of het verzoek om het account van de klant te verwijderen.

Aan het einde van deze periode van 8 jaar kan Gérard Bertrand het contact met de Klant om te weten of hij/zij commerciële verzoeken wil blijven ontvangen. Bij gebreke van een positief en expliciet antwoord van de Klant, worden de gegevens indien nodig gearchiveerd in overeenstemming met de geldende bepalingen, en in het bijzonder die voorzien door het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en het Consumentenwetboek.

- Gegevenséen van verbindingen: uw verbindingslogboeken verzameld, onder voorbehoud van uw toestemming en de configuratie van uw terminal, via het gebruik van cookies en andere tracers die op onze site worden geplaatst, worden gedurende een periode van maximaal dertien (13) maanden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Voor meer informatie over cookies, hoe ze werken en uw mogelijkheid om ze uit te schakelen, zie onze sectie hieronder gewijd aan cookies.

  1. beveiligingsmaatregelen

Gérard Bertrand implementeert passende technische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen beschadiging, verlies, verduistering, indringing, openbaarmaking, wijziging of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens, per ongeluk of illegaal.

De computersystemen van Gérard Bertrand zijn onderworpen aan de modernste fysieke en softwarebescherming en er worden fysieke en elektronische back-upprocedures geïmplementeerd. Hetzelfde niveau van bescherming wordt door Gérard Bertrand opgelegd aan zijn onderaannemers.

  1. rechten van personen op de verzamelde gegevens


U hebt het recht om i) toegang tot en rectificatie van uw gegevens te vragen, ii) beperking van de verwerking van uw gegevens of iii) verwijdering van uw gegevens en iv) uw toestemming voor het uitvoeren van de verwerking in te trekken op basis van deze rechtsgrond.

U kunt uw recht uitoefenen om u te verzetten tegen verwerking die wordt gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden. Als u geïnteresseerd bent in prospectie per e-mail, kunt u de nieuwsbrief ook wijzigen of u afmelden door te klikken op de hyperlink "Afmelden" die in elke nieuwsbrief aanwezig is.

U kunt richtlijnen definiëren met betrekking tot de bewaring, het wissen en mededeling van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Deze richtlijnen zijn algemeen of specifiek.

U kunt ook verzoeken om uw recht op overdraagbaarheid uit te oefenen, voor zover van toepassing, om persoonsgegevens in een open en machineleesbaar formaat te ontvangen.
Ten slotte heeft u voor elke andere klacht het recht om een ​​klacht in te dienen bijl'autorité de contrôle compétente (in Frankrijk, de CNIL) .
Deze rechten kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend: per e-mail naar het adres dat hieronder wordt vermeld in het communiqué van Gérard Bertrand.

  1. bijgewerkt privacybeleid

Gérard Bertrand kan het privacybeleid op elk moment wijzigen. Als Gérard Bertrand persoonlijke gegevens op een andere manier wil gebruiken dan bepaald in het privacybeleid dat van kracht is op het moment van verzameling, zullen deze wijzigingen worden gepubliceerd in een nieuwe versie van dit privacybeleid.

  1. contact opnemen met Gérard Bertrand

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het privacybeleid of de manier waarop Gérard Bertrand te werk gaat bij het verzamelen en gebruiken van gegevens, kunt u contact opnemen met Gérard Bertrand:

- per e-mail: door te schrijven naar het adres dpd@gerard-bertrand.com
- per post: door te schrijven naar het volgende adres: Château l'Hospitalet - Route de Narbonne Plage - 11100 NARBONNE

  1. cookies


Een cookie is een bestand dat door een uitgever wordt geplaatst op de terminal die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Site (computer, smartphone, tablet).


Cookies déposés par Gérard Bertrand

Om uw navigatie op onze site te verbeteren, worden cookies op uw computer, mobiel of tablet geplaatst. De cookies die we op onze site plaatsen, worden gebruikt om de terminal van de gebruiker te herkennen wanneer deze verbinding maakt met onze site om:

- Optimaliseer de presentatie van onze site aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken volgens de hardware en kijk- of leessoftware die uw terminal bevat.
- Toestaan de gebruiker om toegang te krijgen tot gereserveerde en persoonlijke gebieden op onze site, zoals zijn persoonlijke account op basis van de informatie die hij heeft verstrekt bij het aanmaken van zijn account.De gebruiker krijgt daarmee toegang tot gepersonaliseerde inhoud of inhoud die voor hem is gereserveerd
- Bewaar informatie met betrekking tot een formulier dat u op onze Site hebt ingevuld (toegang tot uw account / uw voorkeuren).
- Zet in implementeert bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen wanneer de gebruiker na een bepaalde tijd wordt gevraagd in te loggen.

Cookies van onze partners

Weglot
https://weglot.com/privacy


Google Adwords
https://adssettings.google.com

Analytics OPtout
https://tools.google.com

Configureer uw internetbrowser of schakel cookies per doel uit

U kunt uw browsersoftware naar uw wensen configureren, zodat cookies (a) worden geaccepteerd en in uw terminal worden opgeslagen of, integendeel, (b) zodat ze worden geweigerd.

Als uw browsersoftware is geconfigureerd om het opslaan van cookies in uw terminal te accepteren, de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd, worden systematisch opgeslagen in uw terminal.

U kunt uw browsersoftware op een dergelijke manier configureren :
- dat u van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk wordt geregistreerd;
- om de registratie van cookies in uw terminal systematisch te weigeren.
Elke configuratie die u in uw browsersoftware kunt uitvoeren met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies, zal waarschijnlijk uw internetgebruik en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde in diensten die het gebruik van dezelfde cookies vereisen.
Door bijvoorbeeld bepaalde essentiële cookies te weigeren, loopt u het risico dat u geen bestelling meer op onze site kunt plaatsen.
Als u ervoor kiest om het opnemen van cookies in uw terminal te weigeren of als u de daar geregistreerde cookies verwijdert, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd. .

Om cookies zo goed mogelijk volgens uw verwachtingen te beheren, nodigen wij u uit om uw browser te configureren rekening houdend met het doel van cookies.

Internet Explorer:
Klik op de knop Tools en klik vervolgens op Internet-opties.
Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Instellingen.
Klik op de knop Bestanden weergeven.

Firefox:
Ga naar het tabblad Of tils van de browser selecteer vervolgens het menu Opties
Kies in het venster dat wordt weergegeven Privacy en klik op Toon cookies

Safari:
Kies in uw browser het menu Bewerken > Voorkeuren. Klik op Beveiliging.
Klik op Cookies weergeven.

Google Chrome:
Klik op het menupictogram Extra.
Selecteer Opties.
Klik op het tabblad Geavanceerde opties en open het gedeelte Privacy.
Klik op de knop Toon cookies.

U kunt ook besluiten om bepaalde cookies van onze partners uit te schakelen door de volgende site te raadplegen: youronlinechoices.com .

.